Trygger hverdagen
– investerer i framtiden

Aktuelt fra Lofotkraft

30. juli – til 6. august stenges Raftsundet for skipstrafikk!

Dette skyldes strekking av ny høyspentlinje for Lofotkraft AS.  Alle dagene vil man holde stengt fra ; 08.00 -15.30 og 17.00 - 22.00. Dersom ytterligere informasjon ønskes, kontaktes prosjektleder Hallvar Tennøy (970 54 925) eller anleggsleder Endre Fivelstad (970  54 948)

Årsresultat 2014

Konsernstyret i Lofotkraft behandlet den 24. april regnskap og årsberetning for 2014. Lofotkraft er et konsern...

Hovedsiden