Trygger hverdagen
– investerer i framtiden

Aktuelt fra Lofotkraft

Isforhold på regulerte vann

    Flere vann i Lofoten er reguleringsmagasiner for Lofotkraft Produksjons kraftstasjoner. Normalt fylles magasinene i sommersesongen...

VIKTIG KUNNGJØRING

Pga. store ødeleggelser i nettet etter Stormen Ole, så vil en del lavtspentfeil bli rettet...

Hovedsiden