Trygger hverdagen
– investerer i framtiden

Aktuelt fra Lofotkraft

Årsresultat 2014

Konsernstyret i Lofotkraft behandlet den 24. april regnskap og årsberetning for 2014. Lofotkraft er et konsern...

Isforhold på regulerte vann

    Flere vann i Lofoten er reguleringsmagasiner for Lofotkraft Produksjons kraftstasjoner. Normalt fylles magasinene i sommersesongen og tappes ned om vinteren. Vi ber alle som ferdes langs og på regulerte vann, være oppmerksom på følgende faremomenter

Beredskapsbrosjyre

Strømforsyningen til Lofoten kan svikte, uansett vær. Enten det skjer i solskinn eller i bitende...

Hovedsiden